JUST CULTURE, VASTUULLISTA AJATTELUA JA REILUA PELIÄ

Monet yritykset ovat asettaneet strategisten tavoitteidensa joukkoon yrityskulttuurin vahvistamisen. Ongelma on syntynyt, kun ei ole oikein saatu kiinni siitä mitä kulttuuri on. Kehittämisessä on päädytty usein vanhan mallin paikkailuun eikä oikeata out of the box ajattelua ole syntynyt. Meillä on sinulle vastaus. Just Culture eli Vastuun ja Reilun pelin Kulttuuri. Me koulutamme yrityksesi henkilöstöä luomaan valmiudet uuden toimintakulttuurin kehittämiselle tai olemassa olevan vahvistamiseksi.

Oppimistavoitteet

Selkeyttää vastuun, velvollisuuksien ja oikeuksien käsitteitä. Työntekijät ja esimiehet oppivat arvioimaan ja hallitsemaan riskejä käytännön töissä. Toiminnallisten riskien määrittäminen säilyy ennakoivana ja yrityksen omassa hallinnassa. Jokainen tunnistaa velvollisuutensa ja päätöksenteko riskitilanteissa on oikealla tasolla. Yritys kykenee hyödyntämään tehokkaasti riskienhallinta- ja raportointijärjestelmiä

Koulutuksen sisältö

1. Työyksiköt, jotka ymmärtävät ja osaavat hyödyntää vastuuajattelua, tunnistavat kolme erilaista riskikäyttäytymisen vaihtoehtoa, joita jokainen henkilö tekee tietämättään tai valitsee tietoisesti.

 • Inhimilliset virheet
 • Riskikäyttäytyminen
 • Vastuuton käyttäytyminen

2. Valintoja tehdessään työntekijöiden velvollisuus on noudattaa kolmea ohjetta

 • Velvollisuus välttää perustelemattomia riskejä
 • Velvollisuus noudattaa annettuja ohjeita
 • Velvollisuus toimia vaikuttavasti

3. Käyttäytymisvaihtoehdot ja velvollisuudet ovat ydin viidelle osaamiselle, jotka vahvistavat riskien hallintaa sekä mahdollistavat muutoksen.

 • Arvot ja odotukset
 • Toimintamallit
 • Käyttäytymisvaihtoehdot
 • Oppimisen mahdollisuudet
 • Vastuu ja reilu peli

Kenelle koulutus soveltuu

Koulutus soveltuu kaikille ylimmästä johdosta työntekijöihin ja kumppaneille sekä alihankkijoille.

Koulutusjärjestelyt

Päivän mittainen perehdytyskoulutus yrityksen avainhenkilöstölle. Koulutusryhmän maksimikoko on 20 henkilöä. Koulutusryhmiksi soveltuvat moni ammatilliset tiimit. Koulutus antaa valmiuden sisäiselle keskustelulle ja kehittämiselle ja sitä voidaan syventää koulutuksella toiminnallisen turvallisuuden ja riskien hallinnan eri osa-alueilla.

Koulutuspäivän hinta on 1400 € + alv 24% ja matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti. Tilaa koulutuspäivä ohessa olevalla lomakkeella tai ota yhteyttä kysyäksesi lisää.

Tilaa koulutuspäivä