background
Johtamisen
Jo vuodesta 1997.

Palvelumme

TURVALLISUUSKARTOITUS

Menettelytapa-analyysi: Miten toiminta vertautuu ISO vaatimuksiin jatkuvuuden ja turvallisuuden hallinnasta?

Avainhenkilöstön haastattelut: Onko turvallisuus aktiivisesti johdettu strateginen avainsuorituskyky vai ylläpidettävä määräyskokoelma työturvallisuudesta?

Henkilöstökysely: Ovatko työntekijät töissä samassa yrityksessä kuin avainhenkilöstö?

Tulosten perusteella asiantuntijamme määrittelevät yhdessä asiakkaan kanssa kehityskohteet ja toimenpiteet turvallisuuskulttuurin ja menettelytapojen vahvistamiseksi.

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Suunnitelma on sidottava yrityksen tuotantomalliin ja laatutoimintaan.

Johtaminen

Tavoitteet

Politiikka

Resurssit

Katselmoinnit ja jatkuva parantaminen

RISKIENHALLINTA

Ennakointi on parasta ja kustannuksiltaan edullisinta turvallisuustyötä.

Riskianalyysit

Riskianalyysi- ja arviomenettelyt

Työkalut:
ORM, Bowtie, SLAM

TAPAHTUMARAPORTOINTI JA TILANNEKUVA

Raportointi muodostaa tiedon keruun selkärangan ja luo perustan tilannekuvalle.

TAPAHTUMATUTKINTA

Tapahtumaraportoinnin ja muiden vaara- ja vahinkoilmoitusten tutkinta ja selvitykset ovat perusta korjaaville toimille ja virheistä oppimiselle

Työkalut:
ICAM

MUUTOKSEN HALLINTA

Muutokset toimintaympäristössä tai toiminnan vaatimuksissa muodostavat mahdollisuuksien lisäksi myös uusia riskejä ja edellyttävät johdonmukaista toimeenpanoa ja yhteistyötä laatutoiminnan kanssa.


Yritys

Johtamisen ammattilainen vuodesta 1997, FlyWell, on asiantuntijaverkosto, joka kokoaa parhaan asiantuntemuksen asiakkaan palvelukseen.

Meille et maksa seinistä ja kiinteistä kustannuksista, vaan toimeksiantojen ratkaisuista. Toiminta-ajatuksemme ja arvomme ovat peräisin Ilmavoimien lentotoiminnan johtamisesta.

Asiakkaamme tulevat korkean riskin toimialoilta, mm. terveydenhuollosta, kaivannaisteollisuudesta ja ilmailusta.

Palvelemme kokemuksella kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä suuria ja pieniä.Ydinosaamistamme ovat:

Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen, riskien hallinta, Human Factor, tapahtumatutkinta.

Potilasturvallisuus

Toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden käyttäytymiseen, esimiestyöhön sekä johtamiseen ja sitä kautta potilasturvallisuuteen. Osoitamme keinoja vaikuttaa vahvistavasti uuden toimintakulttuurin synnyttämiseen kirjassamme Potilasturvallisuustaito.

Arctic Training

Survival Training, Growd Handling, Arctic Safety.

Henkilöstöjohtaminen

Toimintakulttuurin kehittäminen, osaamisen johtaminen, Crew Resource Management.

Muutoksen johtaminen

Transformaalinen muutos, suunnittelu ja toimeenpano.

Valmius- ja varautuminen

Suunnittelu, toimintaharjoitukset.

Päivittäisjohtaminen

Käytännön esimiestyö.

about

Veli-Matti "Vellu" Heinijoki

Minua ovat aina kiinnostaneet ihmisten valinnat tilanteissa, joihin kirjalliset määräykset ja ohjeet eivät ylety.


Millainen on se toiminta- ja turvallisuuskulttuuri, joka antaa yksilölle eväät toimia viisaasti ja turvallisesti yhteisön arvojen ja tavoitteiden suunnassa? Hyvät päätökset turvaavat toiminnan jatkuvuutta ja ovat taloudellisia. Millaista osaamista ihminen tarvitsee?

Mikä tekee tiimistä tehokkaan ja turvallisen? Uskon, että ratkaisu löytyy ilmailussa kehitetyssä Crew Resource Management yhteistyömallista.

Johtamista tarvitaan ja johtamiskoulutusta on saatavilla runsain mitoin, mutta miksi opit eivät kovin usein näy yritysten käytännön elämässä. Avainsana on johtajuus eli jännite johtajan ja työntekijöiden välillä, jonka seurauksena syntyy vaikutuksia toimintaan.

Näitä asioita olen ystäväni Petri Pommelinin kanssa kirjoittanut kirjaksi nimeltä Potilasturvallisuustaito 2019.

Silloin, kun en näitä pohdi, aika kuluu kavereideni kanssa tenniskentällä, yhdistystöissä tai kotona kirjojen parissa

about

Flywell

  • veli.heinijoki@flywell.fi
  • +358 40 5101826
  • Pyynikintie 5, 33200 TAMPERE
  • www.flywell.fi
  • LY 1508183-5

Pyydä yhteydenottoa!