FlyWell Ky

Olemme johtamisen ja toiminnallisen riskinhallinnan kehittäjä- ja kouluttajaverkosto.

Teemme töitä turvallisuuskriittisillä toimialoilla mm. terveydenhuollossa, ilmailussa ja kaivannaisteollisuudessa.

Yrityksen tausta nousee Ilmavoimien lentotoiminnan johtamiskulttuurista ja olemme tehneet töitä asiakkaidemme hyväksi jo 16 vuotta.

Uskomme vahvaan toiminta- ja turvallisuuskulttuuriin, joka luo perustan asiakkaidemme onnistumiselle.

Hyvä yrityskulttuuri on ympäristö, jossa osataan ennakoida tulevaa, arvioida riskit ja kertoa selkeästi, mitä tavoitellaan, ja miten toimitaan.

Haluamme olla mukana asiakkaidemme arjessa. Inhimilliset tekijät ja – resurssit ratkaisevat onnistumisen ja ovat useimmiten myös syitä epäonnistumisiin.

Nouse siivelle!